سود پرک در حقیقت محصول طبیعی از تولید کلرین است که طبق قوانین شیمی برای هر یک تن کلرینی که تولید می شود ، ۱۱۰۰ کیلوگرم سود پرک و ۲۸ کیلوگرم هیدروژن تولید می شود . سود پرک یا سود کاستیک از سود مایع پتروشیمی ها تولید می گردد. کاربرد فراوان هیدروکسید سدیم به صورت جامد و مایع این ماده شیمیایی را به یکی از کالاهای پر مصرف و مهم در صنایع تبدیل نموده است .

  اکسین سود به عنوان یکی از  تولیدکنندگان سود پرک با استفاده  از وسود مایع و با در اختیار داشتن چندین کارخانه  تولید سود پرک که سود کاستیک مایع را با استفاده از خطوط تولید به روز و پیشرفته به سوزآور پرک ۹۸ %و بدون ناخالصیهای فلزی، توانسته است با تولید انبوه، نیاز صنایع کشور و تولید کنندگان مواد شیمیایی و و صنایع دارویی و غذایی را تأمین نموده  و مازاد بر فروش داخلیسود پرک تولید شده در کشور را به کشورهای همجوار صادر نماید.اکسین سود یکی از معتبر ترین تولیدکننده سود پرک در کشور است.

اکسین سود بعنوان یکی از معتبرترین واحدهای تولیدی سود پرک ،علاوه بر تولید سود جامد پرک از سود  سوزآورمایع، محصول سود پرک  خود را به شرط کیفیت و مطابق آنالیز تضمین و تحویل می‌نماید.

روش تولید سود پرک:

برای تولید سود پرک ، از فرایند الکترولیز آب نمک (سدیم کلرید) استفاده می شود . در روش عادی برای تولید سدیم باید از فرایند پیل جیوه (کاستنر-کلنر Castner-Kellner)، که جریانی از جیوه را به عنوان کاتد استفاده می کند و سپس سدیم حاصل با آب ترکیب می‌شود و تولید سود پرک می‌نماید ، استفاده شود .
در فرایند دیگر به نام پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می‌کند و دیافراگم (از جنس پنبه کوهی یا سایر مواد غشایی) ، فراورده‌های آند و کاتد را از هم جدا می‌سازد.
در هر دو فرایند ، علاوه بر سدیم ، گاز کلر نیز تولید می‌شود.

اکسین سود پس از تولید سود پرک ، بلافاصله آن را در کیسه های ۲۵ کیلویی دوجداره بسته بندی می کند چون این ماده دارای خاصیت خورندگی ست و در اثر تماس با هوا کلوخه می شود . برای نگه داری سود پرک و یا استفاده در چرخه تولید ، می بایست از لوله و اتصالات مخصوص استفاده گردد . معمولا در کارخانجات تولید سود پرک از ورق نیکل که قابلیت ضد خورندگی دارداستفاده می شود.