سودپرک تحویل تهران

اکسین سود با در نظر گرفتن نیاز صنایع مختلف و واحدهای تولیدی کشور به سودپرک (سود سوزآور) و در راستای سهولت دسترسی کارخانجات و تولید کنندگان در نقاط مختلف کشور، آماده تحویل سودپرک ۹۸% از درب کارخانه های تولیدی سود پرک…