سودپرک تحویل تهران

اکسین سود با در نظر گرفتن نیاز صنایع مختلف و واحدهای تولیدی کشور به سودپرک (سود سوزآور) و در راستای سهولت دسترسی کارخانجات و تولید کنندگان در نقاط مختلف کشور، آماده تحویل سودپرک ۹۸% از درب کارخانه های تولیدی سود پرک…

سود کاستیک اکسین

با توجه به اهمیت فوق العاده مواد اولیه با کیفیت به عنوان اصلی ترین رکن تولید محصولات، همواره تلاش سود کاستیک اکسین بر به دست آوردن محصول با کیفیت تر بوده است.آنالیز سود کاستیک اکسین سود همواره مورد آزمایش قرار…