سود کاستیک اکسین

با توجه به اهمیت فوق العاده مواد اولیه با کیفیت به عنوان اصلی ترین رکن تولید محصولات، همواره تلاش سود کاستیک اکسین بر به دست آوردن محصول با کیفیت تر بوده است.آنالیز سود کاستیک اکسین سود همواره مورد آزمایش قرار…

سود پرک | caustic soda flakes

سود پرک چیست سود پرک یک ماده شیمیایی قلیایی پرکاربرد در صنایع مختلف می باشد. این ماده قلیایی با استفاده از سود مایع ۵۰% پتروشیمی تولیدی که با استفاده تکنولوژی مدرن دیواره متخلخل (ممبران)،  تولید می شود. سود پرک اکسین فاقد ناخالصی جیوه و…