سودپرک تحویل تهران

اکسین سود با در نظر گرفتن نیاز صنایع مختلف و واحدهای تولیدی کشور به سودپرک (سود سوزآور) و در راستای سهولت دسترسی کارخانجات و تولید کنندگان در نقاط مختلف کشور، آماده تحویل سودپرک ۹۸% از درب کارخانه های تولیدی سود پرک…

سود پرک | caustic soda flakes

سود پرک چیست سود پرک یک ماده شیمیایی قلیایی پرکاربرد در صنایع مختلف می باشد. این ماده قلیایی با استفاده از سود مایع ۵۰% پتروشیمی تولیدی که با استفاده تکنولوژی مدرن دیواره متخلخل (ممبران)،  تولید می شود. سود پرک اکسین فاقد ناخالصی جیوه و…